Please return following links to the footer:
Designed by ThemeLark, thanks to: http://www.thrombo.ru, Free WordPress templates and http://theme.today
Wycena

Wycena

Nasza oferta obejmuje opracowania dotyczące różnych rodzajów nieruchomości, jak i różnych celów wyceny.

Rodzaje nieruchomości stanowiące przedmiot wyceny:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działka budowlana)
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (dom, kamienica, hala magazynowo-produkcyjna itp.)
 • nieruchomości lokalowe (mieszkanie własnościowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal użytkowy)
 • nieruchomości rolne (działka rolna, pole uprawne, plantacje itp.)
 • nieruchomości leśne
 • ograniczone prawa rzeczowe i inne prawa do nieruchomości (służebności osobiste, gruntowe i przesyłu, użytkowanie, dożywocie, najem itp.)

Wartość nieruchomości określamy dla przedstawionych potrzeb i celów a w szczególności:

 • dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców (na potrzeby kredytu)
 • dla potrzeb negocjacji ceny kupna – sprzedaży
 • dla potrzeb zamiany nieruchomości
 • w celu zniesienia współwłasności
 • w celu podziału majątku
 • na potrzeby postępowań spadkowych
 • na potrzeby postępowań podatkowych
 • na potrzeby sprawozdań bilansowych, amortyzacji środków trwałych, wnoszenia aportów
 • na potrzeby odszkodowań
 • w przypadku regulacji stanu prawnego
 • ustanowienia służebności gruntowej, przesyłu
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • naliczenia opłat adiacenckich lub opłat planistycznych
 • i inne w ramach kompetencji rzeczoznawcy majątkowego.